logo

डाऊनी मिल्ड्यु किंवा केवडा

GrapeDoney
पानांवर तेलकट पिवळसर डाग पडतात
GrapeDoney
नियंत्रण नसल्यास डाग पुर्ण पानांवर पसरतात
GrapeDoney
आद्रता युक्त वातावरणात पानांवरिल डागांच्या खालिल बाजुस स्पोअर्स तयार होतात.
GrapeDoney
सुरवातीचा डाग
GrapeDoney
कालांतराने डाग फिक्कट होतो.
GrapeDoney
सुरवातीच्या लक्षणांत दर ५० मिटर अंतरावरील पान प्रादुर्भाव ग्रस्त दिसुन येते.
GrapeDoney
घडावरिल काडी तांबुस रंगाची होते.