logo

बुरशीनाशके

पेनकोनॅझोल 10% EC ग्रुप ३ I आंतर प्रवाही

व्यापारी नांव टोपास
वर्गिकरण डि. एम. आय. (डिमिथिलेशन इनहिबटर)
रासायनिक गट  ट्रायझोल्स
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप ३
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका मध्यम
एम ओ ए (MOA) कोड स्टेरॉल ची निर्मिती थांबवते.
कार्य प्रकार आंतर प्रवाही

कशासाठी उपयुक्त

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
द्राक्ष भुरी ०.५ मिली
सफरचंद स्कॅब ०.५ मिली
आंबा भुरी ०.५ मिली
उडीद भुरी ०.५ मिली
मुग भुरी ०.५ मिली

कार्यपद्धती

आंतर प्रवाही बुरशीनाशक पानांच्या वरिल थरांतुन, खालिल बाजुस जाण्यास सक्षम पिकाच्या रसवाहिन्यांतुन वरिल दिशेने प्रवास प्रतिबंधकात्मक आणि उपचारात्मक क्रिया

पर्यावरण व दक्षता

जमिनीतील अर्ध आयुष्य हे १३८ दिवसांचे असते. पाण्यातील अर्ध आयुष्य हे ७०६ दिवसांचे असते. जमिनीपेक्षा पाण्यात जास्त काळ टिकुन राहत असल्या कारणाने पाण्याचे प्रदुषण होण्याचा धोका जास्त असतो. पेनकोनॅझोल जमिनीत (मातीत) जास्त वहनशील (मोबाईल) राहते. एफआरएसी नुसार रोगांच्या बुरशीमध्ये या बुरशीनाशकाच्या प्रती प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका आहे. रोगग्रस्त भागावरिल एकुण बुरशीच्या संख्ये पैकि काहीं बुरशी ह्या बुरशीनाशकांस प्रतिकारक असु शकतात, अशा वेळेस हे बुरशीनाशक वापरुन नियंत्रण न झाल्यास किंवा अशा वेळेस पुर्ण नियंत्रण होणे याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे पुन्हा वापर करु नये तसेच या गटतील इतर कोणत्याही बुरशीनाशकाचा वापर करु नये. असे केल्याने बुरशीच्या मध्ये जास्त प्रमाणात प्रतिकारक क्षमता निर्माण होणे थांबवले जाईल.