logo

पपई खत व्यवस्थापन

पपई खत व्यवस्थापन (खालिल टेबल मध्ये ठराविक दिवसांसाठी सुचविलेली खते ही एकत्र करुन वापरावीत असा अर्थ अजिबात होत नाही. हि खते एकत्र करण्यापुर्वी त्यांची मिश्रण क्षमता तपासुन घ्यावीत. खतांची मिश्रण क्षमता तपासुनच खतांचा एकत्र वापर करावा.)

Fertilizer Qty/Acre (kg) N P K Remark
   Days after  Cultivation : 10th Day
Urea 0 0 0 0 Avoid Use as per as possible
DAP 50kg 9 23 0 For Branching and Root Development
MOP 50kg 0 0 29 Soil Reserve for future Use is Must
Imidacloprid 70% 50-70g 0 0 0 For Sucking pest Management
Trichoderma veride 200g 0 0 0 Protects from Soil borne diseases
Pseudomonas flueroscence 200g -500g 0 0 0 Protects from Soil borne diseases
   Days after  Cultivation : 15-20th Day
Zinc Sulphate Heptahydrate 10kg 0 0 0 Shoot growth and helps in wilt management.
Ferrous Sulphate 10kg 0 0 0 Improved growth.
PSB 1kg 0 0 0 Long time effect for nutrition uptake
Azotobacter v. 500ml 0 0 0 Natural Nitrogen supply 
Humic Acid 2.5lit 0 0 0 Root Development
   Days after  Cultivation : 55th Day
10:26:26 50 5 13 13 For Branching and Root Development
MOP 50 0 0 29 Soil Reserve for future Use is Must
Calcium Nitrate 10kg 0 0 0 Covers Leaf Curl Problem and tip growth
MgSO4 10kg 0 0 0 Greenness and More Photosynthesis
Zinc Sulphate Heptahydrate 10 kg 0 0 0 For Branching and shoot Development
Ferrous Sulphate 10kg 0 0 0 For Increased photosynthesis
Boron 20% 500g 0 0 0 For Flowering
   Days after  Cultivation : 70th Day
Bacillus Subtilis 200g 0 0 0 Protects and Cures Soil born diseases
Humic Acid 2.5lit or 500g 0 0 0 Root Development
   Days after  Cultivation : 90th Day
12-61-00 25kg 3 15.25 0 5 times @5kg per week for 5 weeks
PSB 1kg 0 0 0 Flowering, prevents dropping
Zinc Sulphate Heptahydrate 5kg 0 0 0 For Branching and shoot Development
Ferrous Sulphate 5kg 0 0 0 For Increased photosythesis
Boron 20% 250g 0 0 0 For Flowering
MgSO4 10kg 0 0 0 For Greenness and more photosynthesis
   Days after  Cultivation : 125th Day
Urea 0 0 0 0 Avoid Use as per as possible
DAP 25kg 4.5 11.5 0 For Branching and Root Development
MOP 50kg 0 0 29 Soil Reserve for future Use is Must
19-19-19 25kg 4.75 4.75 4.75 5 times @5kg per week for 5 weeks
PSB 1kg 0 0 0 Long time effect for nutrition uptake
Azotobacter spp. 500ml 0 0 0 Natural Nitrogen supply 
Humic Acid 2.5lit or 500g 0 0 0 Root Development
   Days after  Cultivation : 160th Day
12-61-00 25kg 3 15.25 0 5 times @5kg per week for 5 weeks
MOP 50kg 0 0 29 Balancing Potash requirement
Calcium Nitrate 15kg 1.8 0 0 Covers Leaf Curl Problem and tip growth
Zinc Sulphate Heptahydrate 10kg 0 0 0 For Branching and shoot Development
Ferrous Sulphate 10kg 0 0 0 For Increased photosynthesis
Boron 20% 250g 0 0 0 For Flowering
MgSO4 15kg 0 0 0 For Greenness and more photosynthesis
   Days after  Cultivation : 170th Day
MOP 50kg 0 0 29 5 times @10kg per week for 5 weeks
KSB 1kg 0 0 0 For Potash Uptake
Humic Acid 2.5lit 0 0 0 For Root Development
   Days after  Cultivation : 195th Day
13-00-45 25kg 3.25 0 11.25 Balanced N-K Supply
12-61-00 25kg 3 15.25 0 Balanced NPK Supply
MOP 50kg 0 0 29 5 times @10kg per week for 5 weeks
Mix Micronutrients 2.5lit 0 0 0 Balanced Micronutrients for 3 times @ 7 day interval
Boron 20% 250g 0 0 0 Avoid Boron Deficiency on fruits.
KSB 1kg 0 0 0 More Potash uptake
Humic Acid 2.5lit 0 0 0 Root Development
   Days after  Cultivation : 230th Day
13-00-45 25kg 3.25 0 11.25 5 times @5kg per week for 5 weeks
MOP 50kg 0 0 29 5 times @5kg per week for 5 weeks
KSB 1kg 0 0 0 More Potash uptake
Total   40.55 98 243.25  

पपई पिकांस विविध संस्था २५० ग्रॅम नत्र, स्फुरद व पालाश ची शिफारस करतात. यापैकी २५० ग्रॅम नत्राचा पुरवठा जर पपई पिकांस रासायनिक खतांद्वारे केला तर पपई पिकावर मावा किडीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात होवुन पपई पिकावर विविध व्हायरस ची लागण मोठ्या प्रमाणात होवुन त्याच्या परिणामी उत्पादन घटण्याचीच जास्त शक्यता असते. त्यामुळे पपई पिकांस रासायनिक स्वरुपातुन नत्राचा पुरवठा मुळीच करु नये. त्याऐवजी नत्र स्थिर करणारे जीवाणु, शेणखत यांचा वापर करावा.

पपई पिकात रोपांची मर होण्याचे आणि व्हायरस चे प्रमाण हे सदैव जास्त असते. अशा परिस्थितीत मातीतल झिंक आणि फेरस ची मात्रा कायम राखणे आणि पिकांस देखिल जास्त वजनाची आणि चवदार फळे मिळावीत यासाठी सल्फेट रुपातील सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर सुचविला आहे. मातीचा प्रकार कसा आहे त्यानुसार सल्फेट रुपातील खतांचा वापर करावा किंवा नाही हे ठरवावे.

पपई पिकाच्या १००० किलो फळांच्या उत्पादनासाठी त्या पिकाव्दारे एकरी १.० किलो नत्र, ०.१ किलो स्फुरद आणि २.६ किलो पालाश चा वापर केला जातो. (स्रोत – युएसडिए).

पपई लागवडीनंतर नियमितपणे पिकावर रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फवारण्या घेत राहव्यात. पपई पिकांस सुरवातीचे ४ ते ५ महिने काळातील रसशोषण करणा-या किडींच्या फवारण्यांमुळे जर किड मुक्त ठेवण्यात यश मिळाले तर पपई पिकावरिल व्हायरस रोगांवर नियंत्रण मिळवणे फार सोपे होते.