logo

पपई वरिल काळे ठिपके

पपई वरिल काळे ठिपके सरकोस्पोरा पपयी या बुरशी मुळे होतो. पानांवर करड्या तपकिरी रंगाचे ठिपके पडतात. जास्त प्रमाणात संक्रमण असल्यास पपई ची रोगग्रस्त पाने पिवळी पडतात व सुकुन जातात. फळांवर देखिल ठिपके दिसुन येतात.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथोन एम ४५, जिनेब, कॅपटन, कॉपर औक्सिक्लोराईड, कॉपर हायड्रॉक्साईड, यापैकी एकाची १० दिवसांच्या अंतराने दोन वेळेस फवारणी घ्यावी.

पपई वरिल काळे ठिपके
पपई वरिल काळे ठिपके
पपई वरिल काळे ठिपके
पपई वरिल काळे ठिपके
पपई वरिल काळे ठिपके