logo

बुरशीनाशके

टेब्युकोनॅझोल 25.9% EC ग्रुप ३ I आंतर प्रवाही

व्यापारी नांव फॉलिक्युर
वर्गिकरण  डि मिथिलेशन इनहिबीटर (एसबीआय क्लास I) (DMI)
रासायनिक गट ट्रायझोल
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप ३
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका मध्यम
एम ओ ए (MOA) कोड जी १, पेशी भित्तिकेतील स्ट्रेरॉल च्या जैवनिर्मिती वर कार्य करते.
कार्य प्रकार आंतर प्रवाही

कशासाठी उपयुक्त

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
मिरची फळ कुज, भुरी १.५ मिली
भुईमुग टिक्का आणि रस्ट १.५ मिली
भात ब्लास्ट, शिथ ब्लाईट १.५ मिली
केळी सिगोटोका १.५ मिली

या शिवाय ऑस्ट्रेलियातील सदरिल बायर चे उत्पादन केळी वरिल सिगाटोका आणि द्राक्षांवरिल भुरी साठी वापरले जाते.

कार्यपद्धती

इतर डि एम आय गटातील बुरशीनाशकांप्रमाणे बुरशीची पेशी भित्तिका निर्माण होणे व तिच्या कार्य क्षमते वर हल्ला करुन बुरशीची अनियमित वाढ घडवुन बुरशीच्या मृत्युस कारणीभुत ठरतो. आंतर प्रवाही बुरशीनाशक प्रतिबंधकात्मक, उपचारात्मक, आणि विनाशात्मक क्रिया

पर्यावरण व दक्षता

एफआरएसी नुसार रोगांच्या बुरशीमध्ये या बुरशीनाशकाच्या प्रती प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका आहे. रोगग्रस्त भागावरिल एकुण बुरशीच्या संख्ये पैकि काहीं बुरशी ह्या बुरशीनाशकांस प्रतिकारक असु शकतात, अशा वेळेस हे बुरशीनाशक वापरुन नियंत्रण न झाल्यास किंवा अशा वेळेस पुर्ण नियंत्रण होणे याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे पुन्हा वापर करु नये तसेच या गटतील इतर कोणत्याही बुरशीनाशकाचा वापर करु नये. असे केल्याने बुरशीच्या मध्ये जास्त प्रमाणात प्रतिकारक क्षमता निर्माण होणे थांबवले जाईल. केळी पिकावर सिगाटोका नियंत्रण करित असतांना दोन पेक्षा जास्त वेळेस एका पाठोपाठ एक असे वापरु नये. केळी पिकांत एका हंगामात (१२ महिने) ५ पेक्षा जास्त वेळेस वापर करु नये. तांबेरा (रस्ट) रोगाच्या नियंत्रणासाठी १०० पैकी १० ते २० पानांवर रोग दिसल्यावर लागलीच फवारणी घ्यावी. केळी पिकांत काही प्रमाणात फळांवर डाग पडतात.