logo

बुरशीनाशके

प्रोपिनेब 70% WP एम ३ I स्पर्श जन्य

व्यापारी नांव  एंट्राकॉल
वर्गिकरण डायथीओकार्बामेट आणि रिलेटिव्हज्
रासायनिक गट डायथीओकार्बामेट आणि रिलेटिव्हज्
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप एम ३
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका  कमी, बुरशीमध्ये प्रतिकारक शक्ती आढळुन आलेली नाही.
एम ओ ए (MOA) कोड मल्टी साईट स्पर्शजन्य क्रिया
कार्य प्रकार स्पर्श जन्य

कशासाठी उपयुक्त

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
सफरचंद स्कॅब ३ ग्रॅम
डाळींब पानांवरिल आणि फळांवरिल ठिपके ३ ग्रॅम
बटाटा अर्ली आणि लेट ब्लाईट ३ ग्रॅम
मिरची डायबॅक ५ ग्रॅम
टोमॅटो बक आय रॉट ३ ग्रॅम
द्राक्ष डाऊनी मिल्ड्यु ३ ग्रॅम
भात ब्राऊन लिफ स्पॉट ३ ग्रॅम

कार्यपद्धती

प्रोपिनेब हे मल्टी साईट एक्शन गटातील स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे. बुरशीच्या पेशीत विविध ठिकाणी कार्य करण्याची क्षमता, त्यामुळे बुरशीमध्ये प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका कमी होतो.