logo

बुरशीनाशके

फेनारिमोल १२% EC ग्रुप ३ I स्थानिक आंतरप्रवाही

व्यापारी नांव रुबीगन
वर्गिकरण डि एम आय बुरशीनाशक (डि मिथिलेशन इनहिबिटर) एसबीआय क्लास - १
रासायनिक गट पायरिमिडिन्स
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप 3
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका  मध्यम
एम ओ ए (MOA) कोड पेशी भित्तिकेतील स्टेरॉल ची निर्मिती
कार्य प्रकार स्थानिक आंतरप्रवाही

कशासाठी उपयुक्त

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
सफरचंद स्कॅब ४० मिली प्रती १०० लि. पाणी
मिरची भुरी ४० मिली प्रती १०० लि. पाणी
वटाणा भुरी ४० मिली प्रती १०० लि. पाणी

याशिवाय रुबीगन बनवणा-या कंपनी द्वारा काकडी, द्राक्ष, गुलाब पिकांवरिल भुरी साठी देखिल शिफारस केली गेली आहे.

कार्यपद्धती

बुरशीच्या पेशी भित्तिका निर्मिती प्रक्रियेतील मह्तवाच्या असलेल्या स्टेरॉल्स वर विपरित परिणाम करते. यामुळे बुरशीची अनियमित – अव्यवस्थित वाढ होवुन तीचा मृत्यु होतो. पानांवर फवारणी केल्यास केवळ पानांत आंतरप्रवाही क्रिया आहे. काही वेळेस फवारणी केल्यानंतर पानांचा आकार कमी होवु शकतो.

पर्यावरण व दक्षता

एफआरएसी नुसार रोगांच्या बुरशीमध्ये या बुरशीनाशकाच्या प्रती प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका आहे. रोगग्रस्त भागावरिल एकुण बुरशीच्या संख्ये पैकि काहीं बुरशी ह्या बुरशीनाशकांस प्रतिकारक असु शकतात, अशा वेळेस हे बुरशीनाशक वापरुन नियंत्रण न झाल्यास किंवा अशा वेळेस पुर्ण नियंत्रण होणे याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे पुन्हा वापर करु नये तसेच या गटतील इतर कोणत्याही बुरशीनाशकाचा वापर करु नये. असे केल्याने बुरशीच्या मध्ये जास्त प्रमाणात प्रतिकारक क्षमता निर्माण होणे थांबवले जाईल.