logo

बुरशीनाशके

डायथिएनॉन 75% WP ग्रुप एम ९ I स्पर्शजन्य

व्यापारी नांव डेलन, डायथिएनॉन
वर्गिकरण क्विनोन (अँथ्रा क्विनोन्स)
रासायनिक गट क्विनोन (अँथ्रा क्विनोन्स)
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप एम ९
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका कमी, बुरशीमध्ये प्रतिकारक शक्ती निर्माण झाल्याची नोंद नाही.
एम ओ ए (MOA) कोड  मल्टी साईट एक्टिव्हीटी
कार्य प्रकार स्पर्शजन्य क्रिया

कशासाठी उपयुक्त

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
सफरचंद स्कॅब ०.७५ ग्रॅम

इतर देशातील शिफारस रस्ट, पानांवरिल ठिपके

कार्यपद्धती

संरक्षणात्मक क्रिया, मल्टीसाईट बुरशीनाशक. बुरशीच्या पेशीत अनेक ठिकाणी कार्य करते.

पर्यावरण व दक्षता

या बुरशीनाशकच्या प्रती बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता आढळुन आलेली नाही, तरी पुन्हा पुन्हा वापर टाळावा.