logo

बुरशीनाशके

डायफेनकोनॅझोल ग्रुप ३ I आंतरप्रवाही

व्यापारी नांव स्कोर
वर्गिकरण डि.एम.आय. (डिमिथिलेशन इनहिबटर)
रासायनिक गट ट्रायझोल्स
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप ३
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका मध्यम
एम ओ ए (MOA) कोड  जी – पेशीभित्तिकेतील स्टेरॉल निर्मिती
कार्य प्रकार आंतरप्रवाही बुरशीनाशक

कशासाठी उपयुक्त

डायफेनकोनॅझोल 3% WS

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
गहु लुझ स्मट २०० ग्रॅम प्रती १०० कि. बियाणे

डायफेनकोनॅझोल 25% EC

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
सफरचंद स्कॅब ०.१५ मिली
भुईमुग पानांवरिल ठिपके व रस्ट (तांबेरा) १ मिली
भात शिथ ब्लाईट ०.५ मिली
मिरची डाय बॅक आणि फळ कुज ०.५ मिली
जीरे ब्लाईट (Alternaria burnsii) भुरी (Erysiphae polygonii) ०.५ मिली
कांदा पर्पल ब्लॉच (Alternaria porri) १ मिली
द्राक्ष अन्थ्रकन्कोज व भुरी ०.३ मिली

कार्यपद्धती

आंतर प्रवाही बुरशीनाशक बुरशीच्या पेशी भित्तिके मध्ये बिघाड निर्माण करते. प्रतिबंधकात्मक, उपचारात्मक आणि विनाशात्मक क्रिया.

पर्यावरण व दक्षता

पहिली फवारणी (द्राक्ष) शेंडा १० से.मी. असतांना घ्यावी व त्यानंतर ७ ते १० दिवसांनी पुन्हा फवारणी घ्यावी. फवारणी नंतर २ तासांत पाऊस झाल्यास बुरशीनाशक परिणांम जाणवत नाहीत. एफआरएसी नुसार रोगांच्या बुरशीमध्ये या बुरशीनाशकाच्या प्रती प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका आहे. रोगग्रस्त भागावरिल एकुण बुरशीच्या संख्ये पैकि काहीं बुरशी ह्या बुरशीनाशकांस प्रतिकारक असु शकतात, अशा वेळेस हे बुरशीनाशक वापरुन नियंत्रण न झाल्यास किंवा अशा वेळेस पुर्ण नियंत्रण होणे याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे पुन्हा वापर करु नये तसेच या गटतील इतर कोणत्याही बुरशीनाशकाचा वापर करु नये. असे केल्याने बुरशीच्या मध्ये जास्त प्रमाणात प्रतिकारक क्षमता निर्माण होणे थांबवले जाईल.