logo

बुरशीनाशके

कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 50% WP, 50% WG कॉपर सल्फेट 2.62 % SCग्रुप M 1 I स्पर्शजन्य

व्यापारी नांव कॉपर ऑक्सिक्लोराईड – ब्लु कॉपर , ब्लायटॉक्स
वर्गिकरण इनऑरगॅनिक्स
रासायनिक गट इनऑरगॅनिक्स
एफ आर ए सी (FRAC) कोड M 1
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका  कमी, बुरशींमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण झाल्याची नोंद नाही.
एम ओ ए (MOA) कोड मल्टीसाईट एक्टिव्हीटी असलेले बुरशीनाशक
कार्य प्रकार स्पर्शजन्य बुरशीनाशक व जीवाणू नाशक, अल्गी नाशक. केवळ कॉपर सल्फेट द्रावणास आंतर प्रवाही क्रिया आहे.

कशासाठी उपयुक्त

कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 50% WG

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
द्राक्ष डाऊनी मिल्ड्यु २ ते २.४ ग्रॅम
आंबा अन्थ्रॅक्नोज २ ते २.४ ग्रॅम

कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 50% WP

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
संत्री पानांवरिल ठिरके २ ते २.५ ग्रॅम
कँकर २ ते २.५ ग्रॅम
Cardamom Clump Rot 1.87-3.75
Leaf Spot 1.25
मिरची पानांवरिल ठिपके २ ते २.५ ग्रॅम
फळ कुज २ ते २.५ ग्रॅम
Betel Foot Rot 1.25
Leaf Spot 1.25
केळी फळ कुज २ ते २.५ ग्रॅम
पानांवरिल ठिपके २ ते २.५ ग्रॅम
कॉफी ब्लॅक रॉट २ ते २.५ ग्रॅम
रस्ट २ ते २.५ ग्रॅम
जीरे ब्लाईट २ ते २.५ ग्रॅम
बटाटा अर्ली ब्लाईट २ ते २.५ ग्रॅम
लेट ब्लाईट २ ते २.५ ग्रॅम
भात ब्राऊन लिफ स्पॉट २ ते २.५ ग्रॅम
तबांखु डाऊनी मिल्ड्यु २ ते २.५ ग्रॅम
ब्लॅक सँक २ ते २.५ ग्रॅम
फ्रॉग लिफ आय २ ते २.५ ग्रॅम
टोमॅटो अर्ली ब्लाईट २ ते २.५ ग्रॅम
लेट ब्लाईट २ ते २.५ ग्रॅम
लिफ स्पॉट २ ते २.५ ग्रॅम
चहा ब्लिस्टर ब्लाईट ०.५ ते १ ग्रॅम
ब्लॅक रॉट ०.५ ते १ ग्रॅम
रेड रस्ट ०.५ ते १ ग्रॅम
द्राक्ष डाऊनी मिल्ड्यु २ ते २.५ ग्रॅम
नारळ बड रॉट २ ते २.५ ग्रॅम

कॉपर सल्फेट 2.62% SC

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
टोमॅटो अर्ली ब्लाईट २ मिली
लेट ब्लाईट २ मिली
बटाटा अर्ली ब्लाईट २ मिली
लेट ब्लाईट २ मिली
मिरची फळकुज, अन्थ्रक्नोझ २ मिली
द्राक्ष डाऊनी मिल्डयु २ मिली

कार्यपद्धती

मल्टीसाईट क्रिया असलेले बुरशीनाशक, जे बुरशीच्या पेशीतील विविध ठिकाणी जावुन कार्य करते. बुरशीच्या पेशीतील इमिडाझोल, फॉस्फेटस्, सल्फायड्रल्स, हायड्रॉक्साईडस् वै.  पदार्थ जे प्रोटिन्स चा घटक आहेत, यासोबत संयोग पावते. बुरशीच्या पेशीतील प्रोटिन्स निर्मितीत बाधा आणते. कॉपर सल्फेट २.६२% SC हे उत्पादन आंतर प्रवाही क्रिया असलेले उत्पादन आहे. इतर उत्पादने स्पर्शजन्य आहेत.

पर्यावरण व दक्षता

कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड पिकांस जास्त प्रमाणत वापरल्यास हानीकारक असते. कॉपर सल्फेट जमिनीच्या वरिल थरात सेंद्रिय पदार्थांसोबत एकत्र साचुन राहते, मात्र पाण्यात विद्राव्य असल्याने वाहुन देखिल जावु शकते.  पिक होमिओस्टॅटिक यंत्रणेद्वारा कॉपर चे पिकांतील प्रमाण नियंत्रित करते, मात्र प्रकाश संश्लेषण क्रियेतील ईलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट क्रिया बाधीत केल्यामुळे कॉपर ची विषबाधा जाणवते. कॉपर ऑक्सिक्लोराईड इतर वेटेबल पावडर किटकनाशकांसोबत वापरु नये.