logo

केसाळ अळी (Eupterote mollifera Walker)

अळीचा रंग हा फिक्कट पांढरा असतो, अळीच्या शरिरावर काळसर रंगाचे केस आढळुन येतात. किडीचा पतंग हा ६ ते ८४ मि.मी. लांबीच्या पखांचा असतो. अळीच्या नियंत्रणासाठी किटकनाशक वापरतांना काळजी घ्यावी, शेवगा हे पिक जास्त क्षमतेच्या किटकनाशकांना तसेच जास्त प्रमाणात वापरल्या जाणा-या किटकनाशकांना फार संवेदनशील असे पिक आहे, त्यामुळे किटकनाशक वापर काळजी पुर्वक करावा.