logo

Powdery Mildew| भुरी

इतर भुरीच्या बुरशीमध्ये आणि या प्रजाती मध्ये एक मुलभुत फरक असा आहे कि, ही जात पानांच्या वर न वाढता पानांच्या आत वाढत जाते. पानांच्या वरिल भागावर पांढ-या रंगाची पावडर दिसुन येते. रोगाची लागण पिकाच्या वाढीच्या कोणत्याही अवस्थेत होत असली तरी प्रामुख्याने फळ तयार होत असतांना व उबदार वातावरणात जास्त प्रमाणात लागण होते.

या रोगाची लागण १८ ते ३३ डि. से. तापमानात आणि कमी किंवा जास्त आद्रता असलेल्या वातावरणात देखिल होते.
Powdery Mildew
Powdery Mildew

Chemical Control | नियंत्रणाचे उपाय

बुरशीनाशकातील तांत्रिक घटक क्रिया प्रतिकारक शक्ती
अझाक्झिस्ट्रॉबीन आंतरप्रवाही जास्त
बेनोमिल आंतरप्रवाही जास्त
डिनोकॅप स्पर्शजन्य -
फ्लुसिलॅझोल आंतरप्रवाही मध्यम
मायक्लोब्युटॅनिल आंतरप्रवाही मध्यम
ट्रायडिमेफॉन आंतरप्रवाही मध्यम
हेक्झाकोनॅझोल आंतरप्रवाही मध्यम
सल्फर स्पर्शजन्य कमी
थायोफिनेट मिथाईल आंतरप्रवाही जास्त
हेक्झाकोनॅझोल आंतरप्रवाही मध्यम
पेनकोनॅझोल आंतरप्रवाही मध्यम