पिक व्यवस्थापन

केळी कलिंगड काकडी,खरबुज,भोपळा मोसंबी
द्राक्ष आंबा टोमॅटो मिरची
पपई ऊस कापुस संत्री
कोबी,फ्लावर आले,हळद तुर,हरभरा लिंबु
वांगी भेंडी पालेभाज्या कांदा,लसुण

केळी

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १५-३० दिवसांनी 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
चिलेटेड झिंक 1 ग्रॅम
लागवडीनंतर ४५-६० दिवस कॅल्शियम नायट्रेट 4-5 ग्रॅम
२० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
केळ फुल तोडल्यानंतर ४ -७ दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ८ दिवसांनी 00-00-50 4-5 ग्रॅम
जी.ए. 10 पीपीएम
वरिल फवीरणीनंतर ८ दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ८ दिवसांनी 00.-00.-50 4-5 ग्रॅम

केळी पिकास लागवडीपुर्वी 1 एकर क्षेत्रात ५ ते १० बैलगाडया भरुन कुजलेले शेणखत, ५०० किलो निंबोळी पेंड तसेच ५०० किलो गांडुळ खत घालावे. त्यासोबतच २५० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट द्यावे. लागवड करण्यापुर्वी जमिनीत थायमेट एकरी १० किलो, व मॅन्कोझेब ५०० ग्रॅम ते १ किलो टाकावे. तसेच जर बेण्यापासुन लागवड होणार असेल तर २०० लिटर पाण्यातुन ५०० मिली क्लोरोपायरीफॉस, ५०० ग्रॅम मॅन्कोझेब व २५० ग्रॅम बाविस्टीन तसेच २०० ग्रॅम पोटॅशियम ह्युमेट ग्रॅन्यअल्स, व १०० ग्रॅम सिलीका च्या द्रवाणात १००० खोड ५ मिनीट बुडवुन मग लागवड करावी. केळी पिकांस द्यावयाच्या जमिनीतील खतांचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे आहे.

लागवडीनंतर दिवस नत्र स्फुरद पालाश झिंक सल्फेट फेरस सल्फेट कॅल्शियम नायट्रेट मॅग्नेशियम सल्फेट गंधक बोरॉन
0-15 25 25 25 00 00 00 00 00 00
30-40 25 25 50 10 10 10 25 01 00
60-70 25 00 50 00 00 00 25 01 00
90-100 00 10 00 05 05 05 25 01 250 ग्रॅम
120-130 25 00 50 00 00 00 00 00 00
150-160 00 00 00 2.5 00 00 00 01 250 ग्रॅम
180-200 00 10 50 2.5 00 00 25 01 250 ग्रॅम
240-250 25 00 50 00 2.5 10 00 00 100 ग्रॅम
300-310 25 00 50 00 00 00 00 00 00
एकुण 150 70 325 20 17.5 25 100 05 850 ग्रॅम

(किलो प्रती १००० खोड)

केळी पिकाची पालाशची गरज ही जास्त असल्या कारणाने त्या पिकासाठी देण्यात येणा-या रासायनिक खतांच्या शिफारशीत मॅग्नेशियम सल्फेट चे प्रमाण १०० किलो प्रती १००० खोड करण्यात आले आहे. या १०० किलो मॅग्नेशियम सल्फेट खतांतुन ९ किलो मॅग्नेशियम पिकास मिळतो. पालाश युक्त खतांच्या जास्त वापराने केळी पिकांत मॅग्नेशियमची कमतरता सतत जाणवत असते, शिवाय या कमतरतेमुळे मुळांच्या वाढीवर तसेच केळीच्या आकारावर विपरित परिणाम जाणवतात.

वरिल खतांचे शिफारस पत्रक हे रावेर, यावल तसेच मुक्ताईनगर परिसरात काम करित असतांना केळी पिकाच्या पक्वतेच्या काळातील नत्र तसेच पालाश खतांच्या वापरातुन आढळुन आलेल्या उत्पादन वाढीवरुन तयार केलेले आहे.

द्राक्ष (खरड छाटणी)

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
छाटणीनंतर २० दिवस 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5 ग्रॅम
छाटणीनंतर 30 दिवस 19-19-19 4-5 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 1 ग्रॅम
केळ फुल तोडल्यानंतर ४ -७ दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ८ दिवसांनी 00-00-50 4-5 ग्रॅम
जी.ए. 10 पीपीएम
वरिल फवीरणीनंतर ८ दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ८ दिवसांनी 00.-00.-50 4-5 ग्रॅम

द्राक्ष (गोडी छाटणी)

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
छाटणी अगोदर २० ते ३० दिवस 00-52-34 2.5 -3 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
५-६ पान अवस्था कॅल्शियम नायट्रेट 4-5 ग्रॅम
२० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
चिलेटेड झिंक 1 ग्रॅम
घड पोपटी होतांना 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 13-40-13 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
वरिल फवीरणीनंतर ८ दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम
मण्यांमध्ये पाणी फिरतांना 00-00-50 4-5 ग्रॅम

पपई

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १५ -२० दिवस 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
चिलेटेड झिंक १ ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी कॅल्शियम नायट्रेट 4-5 ग्रॅम
२० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
चिलेटेड झिंक 1 ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
फळ धारणा 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
फळ पोसत असतांना 00-00-50 4-5 ग्रॅम
फळ पोसत असतांना 00-00-50 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम

उस

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १५ -२० दिवस 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
चिलेटेड झिंक व फेरस १ ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी कॅल्शियम नायट्रेट 4-5 ग्रॅम
जी.ए. 10 पीपीएम
चिलेटेड झिंक 1 ग्रॅम

कापुस

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १५ -२० दिवस 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
चिलेटेड झिंक १ ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी कॅल्शियम नायट्रेट 4-5 ग्रॅम
२० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
चिलेटेड झिंक १ ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
बोंड धारणा 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
मॅग्नेशियम सल्फेट 2 ग्रॅम
बोंड पोसत असतांना 00-00-50 4-5 ग्रॅम
मॅग्नेशियम सल्फेट 4-5 ग्रॅम

संत्री,मोसंबी,लिंबु

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
पाणी दिल्यानंतर 00-52-34 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
बोरॉन १ ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी २० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
फळ धारणा 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
फळ पोसत असतांना 13-00-45 4-5 ग्रॅम
कॅल्शियम नायट्रेट 2-2.5ग्रॅम

आंबा

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
फुलोरा येण्यापुर्वी ३०-४० दिवस 00-52-34 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
बोरॉन १ ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी २० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
फळ धारणा 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
फळ पोसत असतांना 13-00-45 4-5 ग्रॅम
कॅल्शियम नायट्रेट 2-2.5ग्रॅम

मिरची

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी एन पी के

बेड तयार करण्याच्या अवस्थेत

डीएपी

50

9

23

0

 

एमओपी

50

0

0

25

 

नीम केक

500

0

0

0

 

करंज केक

250

0

0

0

 

एफवायएम

3000

0

0

0

5 दिवस

19-19-19

5

0.95

0.95

0.95

12

19-19-19

5

0.95

0.95

0.95

 

मिक्स मायक्रो

5

0

0

0

19

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

युरीया

10

4.6

0

0

 

EDTA Zinc

500 ग्रॅम.

0

0

0

 

EDTA Fe

500 ग्रॅम.

0

0

0

26

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

कॅल्शियम नायट्रेट

10

1.1

0

0

 

बोरॉन

250 ग्रॅम.

0

0

0

33

13-40-13

5

0.65

2

0.65

40

12-61-00

5

0.6

3.05

0

47

13-00-45

5

0.65

0

2.25

54

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

SOP

25

0

0

12.5

61

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

बोरॉन

250 ग्रॅम.

0

0

0

68

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

EDTA Zinc

500 ग्रॅम.

0

0

0

 

EDTA Fe

500 ग्रॅम.

0

0

0

75

13-00-45

5

0.65

0

2.25

 

मॅग्नेशिअम सल्फेट

10

0

0

0

82

13-00-45

5

0.65

0

2.25

89

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

कॅल्शियम नायट्रेट

10

1.1

0

0

 

बोरॉन

250 ग्रॅम.

0

0

0

96

युरीया

10

4.6

0

0

 

SOP

25

0

0

12.5

103

13-40-13

5

0.65

2

0.65

 

EDTA Zinc

500 ग्रॅम

0

0

0

 

EDTA Fe

500 ग्रॅम

0

0

0

110

12-61-00

5

0.6

3.05

0

117

13-00-45

5

0.65

0

2.25

124

13-00-45

5

0.65

0

2.25

 

मॅग्नेशिअम सल्फेट

10

0

0

0

131

00-52-34

5

0

2.6

1.7

138

00-52-34

5

0

2.6

1.7

145

12-61-00

5

0.6

3.05

0

 

00-00-50

5

0

0

2.5

 

मॅग्नेशिअम सल्फेट

10

0

0

0

152

13-00-45

5

0.65

0

2.25

 

कॅल्शियम नायट्रेट

10

1.1

0

0

 

बोरॉन

250 ग्रॅम.

0

0

0

159

12-61-00

5

0.6

3.05

0

166

00-52-34

5

0

2.6

1.7

173

12-61-00

5

0.6

3.05

0

180

13-40-13

5

0.65

2

0.65

कलिंगड, काकडी,भोपळा ,खरबुज

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १० - १५ दिवसांत 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी २० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
फळ धारणा 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
फळ पोसत असतांना 13-00-45 4-5 ग्रॅम
कॅल्शियम नायट्रेट 2-2.5ग्रॅम

आले व हळद

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १० - १५ दिवसांत 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
चिलेटेड झिंक १ ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी चिलेटेड फेरस 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
लागवडीनंतर ४ महीन्यांनी 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
लागवडीनंतर ६ महीन्यांनी दोन ते तिन वेळेस 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
लागवडीनंतर ८ महीन्यांनी 00-00-50 4-5 ग्रॅम
कॅल्शियम नायट्रेट 2-2.5ग्रॅम

तुर,हरभरा,उडीद,मुग

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १० - १५ दिवसांत 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी २० टक्के बोरॉन 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
फुलोरा अवस्थेत 00-52-34 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
फळ धारणा 00-52-34 4-5 ग्रॅम
बोरॉन 1 ग्रॅम
फळ पोसत असतांना 00-52-34 4-5 ग्रॅम

कांदा, लसुण

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १० - १५ दिवसांत 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी 00-52-34 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
लागवडीनंतर ४० दिवसांनी 00-00-50 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
लागवडीनंतर ५० -६० दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम

कोबी, फ्लावर

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १० - १५ दिवसांत 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी 19-19-19 1 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3 ग्रॅम
लागवडीनंतर ४० दिवसांनी 12-61-00 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्युट्रीएंटस् (ग्रेड नं २) 2.5-3 ग्रॅम
बोरॉन १ ग्रॅम
लागवडीनंतर ५० -६० दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम

पालेभाज्या

पिकाच्या वाढीची अवस्था फवारणीच्या खतांचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर १० - १५ दिवसांत 19-19-19 2.5 -3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5-3ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर ३० दिवसांनी कॅल्शियम नायट्रेट 2.5-3 ग्रॅम
सुक्ष्म अन्नद्रव्ये 2.5 -3 ग्रॅम

© Agriplaza Network

Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Cotton Cultivation, cotton plantation, cotton weed management, cotton production, BT cotton, cotton fertilizer management, pesticide management, kapasawaril phawarni, kapus utpadan, kapus pik, cottonseed crushers, cotton fabric, mava, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, wheat Cultivation, lok1, wheat plantation, wheat fertilizer dose, soil management, pyrenophora avenae, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,soydean Cultivation, Rhizoctonia, plantation, fertilizer dose, soybean seeds, soybean oil, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Peanut Cultivation, groundnut plantation, groundnut farming, fertilizer dose, soil management, groundnut seed, diseases of peanuts, Botrytis, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grape cultivation, grape farming, grape wine, botryoshaeria, grape growing, grape equipments, grape machinery, nashik grapes, Grape Root Borer, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Pomo: pomegranate plantation, pomegranate tree, pomegranate farming, weed management, fertilizer management, soil management, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, papai: fertilizer management, pesticide management, papai sheti, papai cultivation, papai lagwad margadarhan, products from papaya, papai waril bhuri rog, papaitil boron kamtarta, phalmashi, papai lagwad padhati, papai rope, plants of papaya, papai nursery, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Krushi Salla: Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, keli: banana crop, banana plantation, banaa chips, keli lagwad, keli pikanchi mahiti, keli pik sanrakshan, keli pik lagwad, banana crop protection, keli fertilizer dose, banana fertilizer dose management, organic farming, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mango: mango Cultivation, mango Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, hapus aamba, Alphonso, mango, totapuri, langada, ratnagiri hapus, gawathi aamba, aamba pikabaddal mahiti, mango juse, mango jelly, aam ras, mango pickle, Limbu vargiya phale: lemon Cultivation, lemon Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, orange Cultivation, organe Cultivation, mosambi, limbu, santra pika baddal mahiti, lemon pickle, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,Aale, Halad: Ginger Cultivation, Ginger Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour,Ginger , fertilizer management, pesticide management, termeric Cultivation, termeric Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour,Ginger , fertilizer management, pesticide management, Halad lagwad, aale lagwad, halad pika baddal mahiti, aale pikabaddal mahiiti, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, safed Musali:sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mirchi: chilli Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Tomato: Tomato Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, tomato lagvad, tomato varil kid, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Bendi, wange: bhendi Cultivation, wange Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, wange lagwad, vange lagwad chi mahiti, bhendi lagwad mahiti, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Potato: potato Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, batata agwad, batata pikawaril kid vavsthapan, tan vavsthawan, potato weed management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Vel vargiya bhajipala: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, dodke, karle, gilke, bhopala, lagwad, karle lagwad, karlya waril rog, kid, weed management, Organic Fertilizers, Jamin Vavasthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, soil management, soil testing reports, soil testing labs, soil improvement, jamin vavsthapan, mati parikshan, maticha samu tapasne, sphurad, salphar cha wapar, Organic Fertilizers, Nutrient Content, Plant Tissue Nutrient Level, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Kobi, Flower: kobi plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, anda, Lasun: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management,Mukhya Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Duyyam Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Shushma Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Pik Snarakshan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, plant protection, crop protection, banana crop protection, mango crop protection, orange, cotton protection, grape farm protection, grape crop protection, onion protection, potato plant protection, ginger crop, ginger farming, halad pik sanrakshan, aamba pik sanrakshan, kapus pik sanrakshan, draksha bag sanrakshan, mosambi pik sanrakshan, Tan Vavsthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, weed manaagement, tan vavsthpan, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad ,Pik Vavsthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Succes Stories: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, agriculture business, agribusiness