>

डाळींब तण व्यवस्थापनलागवड पध्दती I पिक संरक्षण

डाळींब पीक पोषण –

बहरासाठी खताची पहिली मात्रा –

अ.नं. डाळींब पिकाचे बहर सेंद्रिय खते रासायनिक खते
    कंपोस्ट/शेणखत/लेंडी खत कोंबडी खत निंबोळी खत सिंगल सुपरफॅस्पेट

पहिला बहर

१५ किलो

१० किलो

अर्धा किलो

अर्धा किलो

दुसरा बहर

२० किलो

१५ किलो

एक किलो

७५० ग्रॅम

तिसरा बहर

२५ किलो

२० किलो

दीड किलो

एक किलो

डाळींब पिकाला बहरासाठी खालीलप्रमाणे रासायनिक खते द्यावीत –

अ.नं. पिकाची अवस्था पहीला बहर दुसरा बहर तिसरा बहर
    नत्र ग्रॅम स्फुरद ग्रॅम पालाश ग्रॅम नत्र ग्रॅम स्फुरद ग्रॅम पालाश ग्रॅम नत्र ग्रॅम स्फुरद ग्रॅम पालाश ग्रॅम
पहिले पाणी देण्याआधी ५० १५० २५ ७५ २०० ५० १०० २५० ५०
फळधारणा अवस्था ७५ १०० २५ १२५ १५० ५० १५० २०० ७५
लिंबुच्या आकाराती फळे १०० १५० -- १५० २०० -- २०० २५० --
पेरूच्या आकाराची फळे ५० २०० ५० १०० २५० १०० १५० ३०० १५०
रंग येण्याची अवस्था ७५ ५० ७५ १५० १०० १५० २०० १५० २००
गोडी व वजनवाढीचा काळ ७५ -- १२५ १५० -- २०० २०० -- २५०

डाळींब झाडाच्या मुळीक्षेत्रात किंवा ड्रीपरखाली वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी रासायनिक खतांचा डोस दिल्यामुळे त्या जागेवरील जमिनीचा सामु मोठ्या प्रमाणात वाढतो. यावर उपाययोजना म्हणून दर वर्षी मुळी क्षेत्रातील माती बदलून तेथे सुपीक माती टाकल्यास सामू निंयत्रित होतो.

संजीवकांचे कार्य –

डाळींब पीकवाढीच्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये मुख्य अन्नद्रव्य, सुक्ष्म अन्नद्रव्य यांचा जसा महत्वपूर्ण वाटा असतो तेवढाच संजीवकांचाही असतो. डाळींब पिकासाठी संजीवकांचा वापर हा फवारणीच्या माध्यमातून केला जातो. पानांच्या माध्यमातून संजीवके पिकात शोषली जाऊन त्यांचा परिणाम लवकर मिळू शकतो. संजिवके निर्माण करण्याची क्षमता निसर्गत: पिकात असते, त्यासाठी जमिनीची उपजक्षमता परिणामकारक असणे आवक्ष्यक असते. झाडांमध्ये संजीवके ही जमिनीचा सामू, जिवाणूंची संख्या, सेंद्रिय कर्ब व नत्राचे प्रमाण यांच्यामुळे निर्माण होण्यास मदत होते.

डाळींब पिकासाठी उपयुक्त संजीवके –

संजीवके (Harmons) सक्रिय घटक फवारणीचा कालावधी प्रमाण पिकाची अवस्था
वाढ रोधक इथेफॅन झाडास ताण बसण्यास चालना देण्यासाठी १०० लि. पाण्यासाठी ५० ते १०० मि.लि. ताणाची अवस्था
आक्झिन्स अल्फा नॅप्थील अँसेटिक असिड पाणी लावल्यानंतर १ ते दीड महिन्याने १०० लि. पाण्यासाठी १० ते २५ मि.लि. फुलोरा अवस्था
जिबेरॅलिन्स प्रोजीब (GA) पाणी लावल्यानंतर २ ते अडीच महिन्यांनी १०० लि. पाण्यासाठी अर्धा ते चार ग्रॅम निंबू आकाराची अवस्था
सायटोकायनिन्स 6-BA पाणीलावल्यानंतर ३ ते साडेचार महीन्यांनी १०० लि. पाण्यासाठी १०० मि.लि. पेरू आकाराची अवस्था
वाढनियंत्रण क्लोरोमेक्वाट क्लोराईटड पाणी लावल्यानंतर ५ ते ६ महिन्यांनी १०० लि. पाण्यासाठी १५० मि.लि. पक्वतेची अवस्था

पालवीची वाढ रोखणे व कार्यक्षमता वाढविण्याच्या फवारण्या –

कालावधी संजीवक/अन्नद्रव्ये फवारणीचा हेतू
डाळींबाची फळे लिंबाएवढी असताना पालवी फुटल्यास वाढनियंत्रण (सीसीसी) झाडाची फाजील वाढ रोखण्यासाठी
पहिला फवारणीनंतर ७ ते १० दिवसांनी मुख्य अन्नद्रव्य – 00:52:34 पालवी परिपक्व होण्यासाठी
दुस-या फवारणीनंतर ७ ते १० दिवसांनी सूक्ष्म अन्नद्रव्य + अमिनो अँसिड पालवीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी

रोपांची निगा –

दर १५ दिवसांनी एक वेळा दहा ग्रॅम युरीया, दहा ग्रॅम सिंगल सुपर फॅस्फेट, दहा ग्रॅम म्युरेट आँफ पोटॅश प्रति झाडाला द्यावे, दर तीन महिन्यातून एकदा पाच किलो कंपोस्ट खत + ट्रायकोडर्मा + जिवाणू खते + अर्धा किलो निंबोळी पेंड प्रति झाड टाकावे. दर सहा महिन्यांतून एकदा सूक्ष्म अन्नद्रव्य व दुय्यम अन्नद्रव्यांचा डोस प्रति झाड २५ ग्रॅम इतका द्यावा.

रोपे लावल्यानंतर पहिल्या पावसाळ्यात बागेत हिरवळीचे खत (धैंचा, सन) पेरावे व ते फुलो-यावर येण्याआधी झाडाच्या मुळी क्षेत्रात गाडावे.

बागेत वाढणारे तण बाहेर फेकू नये, असे तण मुळी क्षेत्रात तयार होणा-या गादीवाफ्यांवर सतत टाकावे, यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब सुधारतो. जमिन आच्छादली गेल्यामुळे पांढरी मुळी, जिवाणू व गांडुळांची वाढ जलद गतीने होते, मात्र पावसाळ्यात आच्छादन करू नये.

बहर –

डाळींब पिकाला योग्य नियाजन केल्यास वर्षभरात केव्हाही बहर धरतो, म्हणुन त्याला सदाबहार पीक म्हटले जाते. तरीही मुख्यतः तीन बहारात डाळींबाचे नियोजन करतो येते. १) मृग बहर, २) हस्त बहर, ३) आंबे बहर.

मृग बहरः पावसाळा सुरू झाल्यानंतर जो बहर धरला जातो, त्याला मृग बहर म्हणतात. हा मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर पोसला जातो. मृग बहर हा जिरायती व जिथे पाण्याची कमतरता असते तिथे मोठ्या प्रमाणात धरला जातो. ह्याचा कालावधी जून-जुलै किंवा पावसाच्या आगमनावर अवलंबून असतो. मृग बहरात डाळींब पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आढळतो, म्हणून मृग बहरात बुरशीजन्य व विषाणूजन्य रोगांचे काटेकोर नियोजन करावे.

मृग बहरः पावसाळा सुरू झाल्यानंतर जो बहर धरला जातो, त्याला मृग बहर म्हणतात. हा मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर पोसला जातो. मृग बहर हा जिरायती व जिथे पाण्याची कमतरता असते तिथे मोठ्या प्रमाणात धरला जातो. ह्याचा कालावधी जून-जुलै किंवा पावसाच्या आगमनावर अवलंबून असतो. मृग बहरात डाळींब पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आढळतो, म्हणून मृग बहरात बुरशीजन्य व विषाणूजन्य रोगांचे काटेकोर नियोजन करावे.

आंबा बहर – आंब्याबरोबर घेतल्या जाणा-या डाळींब बहराला आंबा बहर म्हणतात. हलक्या व मुरमाड जमिनीत तीनही बहर घेणे शक्य असते, कारण कमी कालावधीत अशा जमिनींना ताण बसु शकतो, परंतू ज्या जमिनी जाड व भरपूर दळ असणा-या असतात, अशा जमिनीत आंबा बहर चांगला पर्याय आहे.

झाडावर १०० टक्के पानगळ झाली तर उत्तम; पण ब-याच वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. काही शेतकरी झाडांवरील सर्व पाने निपसून टाकतात, पानांच्या बगलेत म्हणजेच देठाजवळ फुल निघण्याची क्षमता असते. पाने निपसल्यामुळे तेथे इजा होऊन फुल निघण्याची क्षमता नष्ट होते, तर काही शेतकरी झाडे हलवून पाने झटकण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे डाळींब झाडाची मुळी हलते व तिला हवा लागते, त्यामुळे काही प्रमाणात ताण नाहीसा होऊन झाडांना पालवी फुटते, याला झाड चिगरणे असही म्हणतात.

छाटणीआधी करावयाची कामेः

बहर धरण्याची तारीख निश्चित करणे.

त्यासाठी लागणा-या खर्चाचा तपशील तयार करणे. त्याची पूर्तता करणे.

छाटणीआधीच सेंद्रिय कंपोस्ट खते दोन महिने आधी मागविणे, कंपोस्ट खतांमध्ये खते कुजविणारे जिवाणू, स्फुरद विरघळणारे जिवाणू ट्रायकोडर्मा, ई एम द्रावण, अझोटोबॅक्टर, पोटॅश माँबिलाइझर, स्पॅसिलोमायसिस आदी टाकुन खते तयार करणे, जिवाणू खतांचे प्रमाण एका ट्रॅलीसाठी पाचशे ग्रॅम/मि.लि. इतके असावे. एकावर एक तीन थर रचुन त्यावर सतत पाणी टाकत रहावे व त्या ढीगाला गवताने किंवा तत्सम वस्तुंनी झाकुन ठेवावे. ही खते उच्च प्रतीची, पोषणमूल्य असणारी व जमिनीचा पोत सुधारणारी बनतात.

झाडाची छाटणीः

पानगळीनंतर दुसरा महत्वाचा टप्पा म्हणजे झाडांची छाटणी होय. छाटणीवर डाळींबाचा बहर अवलंबून असतो. झाडाची कोणती काडी फळ देणारी आहे, हे अनुभवाअंती आपण ओळखू शकतो. झाडाची छाटणीच केली नाही तर जाड काडीवर आपण फळे घेऊ शकत नाही. अशा बिगर छाटणीच्या झाडांवर काडीच्या टोकाकडे फुले लागतात, त्यामुळे फळांना अपेक्षित फुगवण मिळू शकत नाही.

पोट छाटणीः

डाळींब झाडाच्या आतील भागात म्हणजे पोटात फळे येण्यासाठी केलेली छाटणी म्हणजे पोट छाटणी. या छाटणीत झाडाच्या आतील भागात फळ देणा-या काड्या ठेवण्यात येतात, त्यामुळे फळ सावलीत राहतात.

पंजा छाटणीः

हाताच्या पंजासदृश्य दिसणा-या छाटणीस पंजा छाटणी म्हणतात. या छाटणीत झाडाच्या पोटातील म्हणजे आतील फांद्यांचे जाळे काढून झाड पोकळ करण्यात येते, त्यामुळे प्रत्येक फांदीला मुबलक सुर्यप्रकाश मिळतो.

Pomegranate Cultivation and Honeybees ( डाळिंब लागवड आणि मधमाशा )

Protect Honeybees from Insecticides:

डाळिंपब पिकातील जास्तीत जास्त उत्पादनाच्या दृष्टीकोनातुन अत्यंत महत्वाच्या असणा-या परागीभवनाच्या क्रियेत मधमाश्या मह्तवाचे योगदान देत असतात. परंतु डाळिंब पिकावर होत असलेल्या विविध किटकनाशकांच्या फवारणीतुन मधमाश्या वाचत नाही, त्यामुळे मधमाश्यांचे संगोपन करुन त्यांची संख्या वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुरातन किटकनाशकांसोबत, नविन युगातील किटकनाशक देखिल मधमाश्यांसाठी हानीकारक ठरत आहेत. खालिल तक्यात याबाबत माहीती दिलेली आहे, ह्या माहितीचा वापर करुन योग्य आणि कमी हानीकारक किटकनाशक वापरुन किड नियंत्रणासोबत मधमाश्यांना कमीत कमी हानी कशी पोहचेल याबाबत मार्गदर्शन जरुर मिळेल.

Pesticides

Common name (ISO) -तांत्रिक नांव Pesticide Class - वर्गिकरण length of residual toxicity - पिकावर राहणारा प्रभाव Bee toxicity - मधमाशीसाठी नुकसान
Aldicarb Carbamate Relatively nontoxic
Carbaryl Carbamate High risk to bees Foraging even 10 hours after spraying; 3 – 7 days (b) 8 hours @ 1.5 lb/acre (168 g/Ha) or less. highly toxic
Carbofuran Carbamate 7 – 14 days highly toxic
Methomyl Carbamate 2 hours + highly toxic
Methiocarb Carbamate highly toxic
mexacarbate Carbamate highly toxic
Pirimicarb Carbamate Relatively nontoxic
Propoxur Carbamate highly toxic
Acephate Organophosphate 3 days Moderately toxic
Azinphos-methyl Organophosphate 2.5 days highly toxic
Chlorpyrifos Organophosphate highly toxic
Coumaphos Organophosphate Relatively nontoxic
Demeton Organophosphate <2 hours highly toxic
Demeton-S-methyl Organophosphate Moderately toxic
Diazinon Organophosphate   highly toxic
Dicrotophos Organophosphate highly toxic
Dichlorvos Organophosphate highly toxic
Dimethoate Organophosphate 3 days highly toxic
Fenthion Organophosphate highly toxic
Fenitrothion Organophosphate highly toxic
Fensulfothion Organophosphate highly toxic
Fonofos Organophosphate 3 hours highly toxic
Malathion Organophosphate >8 fl oz/acre (58 L/km²) ⇒ 5.5 days highly toxic
Methamidophos Organophosphate highly toxic
Methidathion Organophosphate highly toxic
Methyl parathion Organophosphate 5–8 days highly toxic
Mevinphos Organophosphate highly toxic
Monocrotophos Organophosphate highly toxic
Naled Organophosphate 16 hours highly toxic
Omethoate Organophosphate highly toxic
Oxydemeton-methyl Organophosphate <2 hours highly toxic
Phorate Organophosphate 5 hours highly toxic
Phosmet Organophosphate highly toxic
Phosphamidon Organophosphate highly toxic
Pyrazophos Organophosphate fungicide highly toxic
Tetrachlorvinphos Organophosphate highly toxic
Trichlorfon , Metrifonate Organophosphate Relatively nontoxic
Permethrin Synthetic pyrethroid 1 – 2 days highly toxic
Cypermethrin Synthetic pyrethroid Less than 2 hours highly toxic
Fenvalerate Synthetic pyrethroid 1 day highly toxic
Resmethrin Synthetic pyrethroid highly toxic
Methoxychlor Chlorinated cyclodiene 2 hours highly toxic
Endosulfan Chlorinated cyclodiene 8 hours moderately toxic
Clothianidin Neonicotinoid Highly Toxic
Thiamethoxam Neonicotinoid Highly Toxic
Imidacloprid Neonicotinoid highly toxic
Dicofol Acaricide Relatively nontoxic
Petroleum  oils width="143"> Relatively nontoxic
2,4-D Synthetic auxin herbicide Relatively nontoxic
Neem Oil Natural Repellant   Relatively Low Toxic
Horticultural Oil Natural   Medium Toxic
Soap     Low Toxic

© Agriplaza Network

Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Cotton Cultivation, cotton plantation, cotton weed management, cotton production, BT cotton, cotton fertilizer management, pesticide management, kapasawaril phawarni, kapus utpadan, kapus pik, cottonseed crushers, cotton fabric, mava, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, wheat Cultivation, lok1, wheat plantation, wheat fertilizer dose, soil management, pyrenophora avenae, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,soydean Cultivation, Rhizoctonia, plantation, fertilizer dose, soybean seeds, soybean oil, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Peanut Cultivation, groundnut plantation, groundnut farming, fertilizer dose, soil management, groundnut seed, diseases of peanuts, Botrytis, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grape cultivation, grape farming, grape wine, botryoshaeria, grape growing, grape equipments, grape machinery, nashik grapes, Grape Root Borer, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Pomo: pomegranate plantation, pomegranate tree, pomegranate farming, weed management, fertilizer management, soil management, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, papai: fertilizer management, pesticide management, papai sheti, papai cultivation, papai lagwad margadarhan, products from papaya, papai waril bhuri rog, papaitil boron kamtarta, phalmashi, papai lagwad padhati, papai rope, plants of papaya, papai nursery, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Krushi Salla: Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, keli: banana crop, banana plantation, banaa chips, keli lagwad, keli pikanchi mahiti, keli pik sanrakshan, keli pik lagwad, banana crop protection, keli fertilizer dose, banana fertilizer dose management, organic farming, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mango: mango Cultivation, mango Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, hapus aamba, Alphonso, mango, totapuri, langada, ratnagiri hapus, gawathi aamba, aamba pikabaddal mahiti, mango juse, mango jelly, aam ras, mango pickle, Limbu vargiya phale: lemon Cultivation, lemon Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, orange Cultivation, organe Cultivation, mosambi, limbu, santra pika baddal mahiti, lemon pickle, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,Aale, Halad: Ginger Cultivation, Ginger Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour,Ginger , fertilizer management, pesticide management, termeric Cultivation, termeric Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour,Ginger , fertilizer management, pesticide management, Halad lagwad, aale lagwad, halad pika baddal mahiti, aale pikabaddal mahiiti, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, safed Musali:sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mirchi: chilli Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Tomato: Tomato Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, tomato lagvad, tomato varil kid, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Bendi, wange: bhendi Cultivation, wange Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, wange lagwad, vange lagwad chi mahiti, bhendi lagwad mahiti, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Potato: potato Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, batata agwad, batata pikawaril kid vavsthapan, tan vavsthawan, potato weed management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Vel vargiya bhajipala: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, dodke, karle, gilke, bhopala, lagwad, karle lagwad, karlya waril rog, kid, weed management, Organic Fertilizers, Jamin Vavasthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, soil management, soil testing reports, soil testing labs, soil improvement, jamin vavsthapan, mati parikshan, maticha samu tapasne, sphurad, salphar cha wapar, Organic Fertilizers, Nutrient Content, Plant Tissue Nutrient Level, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Kobi, Flower: kobi plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, anda, Lasun: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management,Mukhya Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Duyyam Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Shushma Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Pik Snarakshan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, plant protection, crop protection, banana crop protection, mango crop protection, orange, cotton protection, grape farm protection, grape crop protection, onion protection, potato plant protection, ginger crop, ginger farming, halad pik sanrakshan, aamba pik sanrakshan, kapus pik sanrakshan, draksha bag sanrakshan, mosambi pik sanrakshan, Tan Vavsthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, weed manaagement, tan vavsthpan, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad ,Pik Vavsthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Succes Stories: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, agriculture business, agribusiness