logo

फायटोप्थोरा

फायटोप्थोरा यास आपण एक बुरशी म्हणुन जरी ओळखत असलो तरी तो शास्रिय आणि पेशीय रचने नुसार बुरशी नाही. फायोटोप्थोरा ऊमायसिटीस या गटात मोडतात. यांच्या पेशी भित्तिकेत सेल्युलोज असते तर बुरशीच्या पेशीत चिटिन. यांचे क्रोमोसोम डिप्लॉईड असतात तर बुरशीचे हॅप्लॉईड. थोडक्यात हे वनस्पतीच्या पेशीच्या फार जवळचे असे स्टक्चर बाळगतात. फायटोप्थोरा साठी साधारण बुरशीनाशकांतील केवळ ब्रॉडस्पोकट्रम बुरशीनाशके चालतात, त्याच्यासाठी नविन संशोधित ऊमायटीसाईडस वापरणे जास्त फायदेशिर ठरते. (द्राक्ष शेतीत डाऊनीसाठी विशेष रुपाने शिफारस केलेली सर्व बुरशीनाशके वापरता येतात, एफ आर ए सी कोड बघुनच)

फायटप्थोरा जीनस मधे ६४ असे स्पेसिज आहेत ज्या सोयाबीन, तुर, मुग, उडीद, मका, नारळ, कांदा, मिरची, स्ट्रॉबेरी, टोमॅटो वेलवर्गिय भाजीपाला वै. पिकांवर हल्ला करतात.

प्रामुख्याने मुळांशी निगडीत रोग या ऊमायसिटस मुळे होतात. परंतु पानांवर होणारे रोग देखिल कमी नाहीत. ज्याठिकाणी पाणी साचुन राहते, निचरा होत नाही अशा ठिकाणी रोगाची लागण जास्त होते.

फायटोप्थोरा झुस्पोअर्स या अलैंगिक स्पोअर्स ने प्रजनन करतात. हे झुस्पोअर्स फ्लॅजेला मुळे पाण्यात पोहु शकतात अगर वा-यात उडु शकतात.

Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera-Pupa(Img source:pyrgus.de)
Helicoverpa armigera-Adult(Img source:Agroatlas)