केळी पिकावरिल फळांच्या आकार व वजन वाढीसाठी जिब्रॅलिक असिड चा वापर     /     स्फुरदयुक्त खतांना पिकांद्वारे प्रतिसाद देण्यावर परिणाम करणारे घटक     /     एफ. आर. ए. सी. (फंजीसाईड रसिसटंस अँक्शन कमिटी)     /